2560
– ดำเนินโครงการวิจัย การลดผลกระทบจากมลภาวะทางแสงที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (ปี พ.ศ. 2560-2562)

– เสวนา “เมืองฟ้ามืดเห็นดาว…กำลังจะเป็นเทรนด์ใหม่ : Dark Sky Campaign” ปลุกกระแสรณรงค์ลดมลภาวะทางแสงเพื่อโลกและดวงดาว
2560
2561
– ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพท้องฟ้า ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
2561
2562
– การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพท้องฟ้า ณ อุทยานแห่งชาติแหลมสน จ.ระนอง

– งานประชุม Light Pollution Research Workshop
2562
2563
– อบรมถ่ายภาพดาราศาสตร์ในเขตพื้นที่ท้องฟ้ามืด (Dark Sky Astrophotography Workshop)

– อบรมดาราศาสตร์เพื่อการนันทนาการในอุทยานแห่งชาติ
2563