เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่ส่วนบุคคล

เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดส่วนบุคคล (Dark Sky Properties)

 

          คือ เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่ส่วนบุคคล เช่น รีสอร์ท โรงแรม ฟาร์ม ศูนย์การเรียนรู้ ที่รักษาและสงวนท้องฟ้าในเวลากลางคืนให้มีความมืดที่เหมาะสม ด้วยวิธีการใช้แสงสว่างอย่างระมัดระวัง เหมาะสมต่อการใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางแสง (Light Pollution) มีความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจ เผยแพร่และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของมลภาวะทางแสง มีค่าความมืดท้องฟ้าอยู่ในระดับที่สามารถสังเกตเห็นวัตถุท้องฟ้า เช่น ดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ กลุ่มดาว กระจุกดาวเปิด หรือทางช้างเผือกได้ด้วยตาเปล่า

พื้นที่เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่ส่วนบุคคล

การสมัครเข้าร่วมเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดส